Cercador

Introdueix el títol, l'autoria (COGNOMS, Nom), el nom del crític o l'any de publicació. Podràs ordenar el resultat de la cerca amb els camps que trobaràs al filtre.

Si vols buscar una crítica per la data, has d'utilitzar el format "mes/any" (5/2015), a partir del maig de 2015, que és quan vam començar a publicar-les setmanalment al web.
Les crítiques anteriors a aquesta data estan relacionades amb el número de la revista; per tant, hauràs de fer la cerca pel número de Faristol i després, amb el filtre, ordenar la cerca si ho necessites.