CONSELL CATALÀ DEL LLIBRE INFANTIL I JUVENIL
Mallorca 272 1ª, 08037 BARCELONA
93 487 45 25
clijcat@clijcat.cat
Contact Legal warning (in Catalan) Privacy policy (in Catalan) Cookie policy (in Catalan)