Contactar amb els autors

 
Si voleu contactar amb l'autor, ompliu i envieu aquest formulari al Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil (CLIJCAT) i nosaltres l'hi remetrem.
 

Autor amb qui   vol contactar:
Nom:
Cognoms:
Càrrec:
Entitat / empresa:
Activitat de l'entitat/empresa:
Mail:

 
Motiu de contacte: